Gränna Motorklubb Styrelsen

Styrelse 2024:


Ordförande:         Daniel Hill

Vice ordförande: Hans Elfver

Kassör:                 Annica Daag-Gustafsson

Sekreterare:         Petra Digerås

Ledamot:             Lars Elfver

Suppleant:           Per Ottosson

Suppleant: